Nieuws

Home

Search!

Biopolitiek Nieuwsbrief

[Biopolitiek] Volledig

Teksten

Genomics
Nanotechnologie
Voortplantingstechnologie
Transplantatie
Biomateriaal
Bio-ethiek
Genetische verbeteringstechnologie
Euthanasie
'Over'bevolking
Biologisch determinisme
Mens & Machine
Marktwerking in de zorg
Bedrijven
Akties

Werkplaats Biopolitiek

Over Werkplaats Biopolitiek

Verder lezen

Kalender
BioBrief, oude uitgaven
Biotechnologie archief NoGen
Helix publicaties
Recensies
Links

Discussie

Mail ons

Archives

01 Jan - 31 Dec 2007
01 Jan - 31 Dec 2006
01 Jan - 31 Dec 2005
01 Jan - 31 Dec 2004
01 Jan - 31 Dec 2003

Colofon

Werkplaats Biopolitiek
Burgtstraat 3
6701 DA Wageningen
tel.: 0317 - 423588
fax: 0317 - 450144
info(at)biopolitiek.nl

De inkomsten van de werkplaats bestaan voornamelijk uit giften. Wij kunnen uw steun erg goed gebruiken. Giften kunt u storten op:
giro: 1729278
van NoGen in Wageningen.

Aftrekbaar van de belasting zijn giften aan de stichting Diskussie over Biotechnologie (stg DOB), de rechtsvorm waar Werkplaats Biopolitiek onder valt. Het gironummer van stg DOB, eveneens in Wageningen, is 3087127.

Werkplaats Biopolitiek is een onderdeel van het Politiek Infocentrum Wageningen. Andere groepen die er werkzaam zijn zijn: het inheemse volkeren archief 'de Ekster en de Olifant', 'illegalen' ondersteuning en opvang 'Vluchtelingen Onder Dak', Biotechnologie archief NoGen en 'Werkgroep Xenotransplantatie Vraagstukken'.
Wilt u eens komen kijken, mail of bel even voor een afspraak.

Maillijst: nieuws(at)biopolitiek.nl

24 Jul '06 - 2171 W Protest

-----------------------------------------------------------------------------

Nieuws(at)biopolitiek.nl, nummer 70, 21 juli 2006

--------------------------------------------------------------------------------


www.biopolitiek.nl


NIEUWS

1. Intro

2. Polderwind spuit leus op hoofdkantoor Agis

3. Autism Every Day: een controversiële film

4. Succesvol protest maakt activist tegen Bio-ethiek congres tot belangrijkste spreker

5. Abonneren op deze mailinglijst?


---------------------------------------------------------------------------------

1. Intro

Nummer 70 alweer, vol met akties en precies 70 jaar na het begin van de Spaanse Revolutie, het meest concrete voorbeeld dat een anarchistisch georganiseerde samenleving kan werken. Hoe de zorg tijdens deze sociale revolutie georganiseerd was is ons niet bekend, maar als iemand daar wat over weet houden we ons van harte aanbevolen. Uitsluiten van 'illegalen' van zorg zal in het revolutionaire kamp niet gebeurd zijn; buitenlandse anti-fascisten waren juist welkom om mee te helpen in de strijd tegen de fascistische Falange troepen o.l.v. Generaal Franco.

Sinds twee jaar krijgt de GGZ geen geld meer voor hulpverlening aan 'illegalen'. De Gelderse Roos (Ede-Arnhem) 'kon niet meer betalen' na de tonnen per jaar die ze uitgaven. Sommige medewerkers verlenen de hulp nu in vrije tijd. De ongehoorzaamheid aan het ministerie van VWS die sommige GGZ instellingen openlijk aan de dag leggen door 'illegalen' te helpen geeft hoop. Nu de instellingen, de Rotterdamse Bavo RNO Groep voorop, het geld voor de behandelingen claimen bij VWS proberen ze in feite echt gemeenschappelijk te maken wat gemeenschappelijk en voor ieder toegankelijk zou moeten zijn: goede (basis)gezondheidszorg.

Verzekeraar Agis werd belaagd wegens het wegsaneren van afdelingen uit Slotervaartziekenhuis, dat in handen van investeerders, zoals het Rotterdamse vastgoedconcern Fortress, moet komen. De Ondernemingsraad weigert twee door Fortress geplaatste bestuursleden te accepteren die elders in financiele opspraak zijn geraakt.

De Amerikaanse gehandicaptengroepering Not Dead Yet kwam in actie tegen een film en een congres. Op het Bioethiek congres werd over gehandicapten gepraat zonder hen. Althans, tot een contingent gehandicapte actievoerders naar binnen drong en de hoofdrol voor zich opeiste. Met succes, maar zonder sprekersvergoeding. Tegen een film die goedpraat dat een moeder haar autistische kind wil vermoorden is op een weblog over en door autisten een campagne gestart. Je moet je verweren als je niet ten onder wilt gaan.

--------------------------------------------------------------------

2. Polderwind spuit leus op hoofdkantoor Agis

Persbericht 17-7-2006 op Indymedia.nl

In de avond van 17 Juli heeft actiegroep Polderwind met spuitbussen het hoofdkantoor van zorgverzekeraar Agis bespoten. Onder het welkomstbord van Agis, staat de tekst 'zorg is geen handel'.

Deze actie is als protest tegen het huidige verzekerings stelsel. Vanuit het gehele land stromen klachten binnen van huisartsen en ziekenhuizen, die de kwaliteit van hun sector drastisch achteruit zien gaan, omdat ze zich moeten aanpassen aan de wensen van de verzekeringsmaatschappijen.

Agis heeft het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis dusdanig onder druk gezet, waardoor het zijn afdeling Spoedeisende hulp moest afstoten, hetzelfde geldt voor de afdeling Moeder & Kind, waaronder gynaecologie, verloskunde en kraamzorg vallen. De verzekeraar meent dat de ziekenhuiszorg in Amsterdam-West ingrijpend moet worden gereorganiseerd. De raad van bestuur voelt zich klem gezet, omdat het ziekenhuis financieel met de rug tegen de muur staat.

Er ligt een schuld van 20 miljoen euro, die is opgebouwd omdat er al eerder een aanvaring met Agis was. De verzekeraar weigerde een reeds geplande renovatie te bekostigen, omdat die niet met de eigen plannen strookte. Het ziekenhuis raakte hierdoor diep in de rode cijfers en is onderhandeling begonnen met de bank over een nieuw krediet. Dat wordt pas verstrekt als het ziekenhuis het eens wordt met Agis. Oftewel als de afdelingen Spoedeisende Hulp en Moeder & Kind verdwijnen.

Agis is een goed voorbeeld van hoe de vezekeringsmaatschappijen misbruik maken van hun machtspositie. De privatisering van de zorg moet een halt toe worden geroepen.

DE ZORG IS GEEN HANDEL !


Polderwind

-------------------------------------------------------------------------------------

3. Autism Every Day: een controversiële film


De film 'Autism Every Day', uitgebracht door de 'pro-cure' organisatie Autism Speaks, heeft een behoorlijke controverse veroorzaakt. De gewraakte passage uit de film gaat over een moeder van een autistisch kind die zegt dat ze met haar autistische kind van een brug afgereden zou zijn, ware het niet dat ze ook nog een neuro-normaal kind heeft. 'Dit is een van de voorbeelden waarin het hebben van moordlustige gedachten ten aanzien van autistische kinderen als normaal en begrijpelijk wordt gepresenteerd,' reageert Stephen Drake van Not Dead Yet.

Autism Speaks, een organisatie die zich presenteert als belangenbehartigers voor autisten, lijkt eerder het bestaan van autisten te ondermijnen. De beschrijving van haar doelen op de website is veelzeggend: 'We leggen ons toe op het financieren van wereldwijd biomedisch onderzoek naar de oorzaken, het voorkomen, behandelen en genezen van autisme.' Natuurlijk zeggen ze ook op te komen voor de positie van autisten, en mensen 'hoop te geven in het omgaan met de moeilijkheden van deze afwijking'.

Autism Speaks zegt niets over het door vele autisten aangehangen 'no-cure' perspectief, wat uitgaat van de mening dat autisme niet een ziekte is, maar een variatie op het menszijn. Autism Network International verwoord dit perspectief als volgt:

'Autisme is niet iets dat een persoon heeft, of een 'schil' waarin iemand opgesloten zit. Er zit geen normaal kind verborgen achter autisme. Autisme is een manier van zijn. Het is alomtegenwoordig; het kleurt elke ervaring, elke sensatie, waarneming, gedachte, emotie, en ontmoeting, ieder aspect van het bestaan. Het is niet mogelijk autisme van de persoon te scheiden – en als het mogelijk zou zijn, dan zou de persoon die je over houdt niet dezelfde meer zijn als waarmee je begonnen bent.' (Sinclair, 1993)

Op een autisme blog kan een petitie ondertekend worden met de volgende stellingen tegen de makers van de film:

Zie voor de petitie: http://www.autism-hub.co.uk/autism-speaks-dont-speak-for-me/index.php


Herman van Wietmarschen


Bronnen:

Sinclair, Jim (1993) 'Don't mourn for us' Our Voice; 1(3) http://www.autistics.org/library/dontmourn.html

------------------------------------------------------------------------------------

4. Not Dead Yet protesteert bij de jaarlijkse Bioethiek conferentie in Albany NY

Succesvol protest maakt activist tot belangrijkste sprekerVertaald van de website: http://www.rochestercdr.org/20060714ndy.html

De ochtend van 13 juli 2006 begon met een aanhoudende motregen over de stad Albany, New York. Een buslading activisten uit Rochester reisde af naar de hoofdstad van de staat om, ter ondersteuning van Not Dead Yet, hun stem te laten horen bij de Alden March Bioethics Conference die gehouden werd in het Crown Plaza Hotel. Ze werden vergezeld door anderen uit Binghamton, Albany en de Chicago regio.

Om 10.00 uur werden de actievoerende ADAPT-ers * door Bruce Darling begroet terwijl ze uit de bus stapten. Vanuit de bus bewogen de meer dan 40 activisten naar de overkant van de straat om droog te blijven onder het Ten Eyck Building. Een aantal stafleden en beveiligers leken nerveus te worden en vroegen de groep of ze kwamen protesteren (wellicht bij het Office of Disabilities, dat zich in het gebouw bevond). Echter, de groep wilde alleen maar het locale cafe binnen gaan om gebruik te maken van de voorzieningen en wat te eten. Rond 11.30 stonden de hamburgers en frieten op tafel. Een uur later verzamelde de groep zich in een rij buiten en wachtte af. Het weer werkte mee toen de regen eindelijk stopte, en de zon de stad en de groep begon op te warmen.

Om ongeveer 13.30 uur trok de groep getooid in kleurrijke ADAPT en Not Dead Yet T-shirts in een lange lijn de stijle heuvel van State Street op, naar hun eindbestemming – een zijingang van het hotel. Bruce Darling en Stephen Drake leidden de weg in het Crown Plaza Hotel.

Gehandicapten activisten zoals Christie Willson en Frank Johnson gingen zelfverzekerd het gebouw binnen, liepen in een compacte groep de lange hal uit, langs de registratie tafels van de conferentie en direct Ballroom A binnen. De groep stelde zich in een lijn op voor de presentatoren van de conferentie, voor het podium en het projectie scherm. In het begin keken de deelnemers aan de conferentie geschokt. De groep ontvouwde protest materiaal met onder andere de slogans: 'Not Dead Yet', 'Democracy not Dictatorship', 'ADAPT' en misschien nog wel de meest belangrijke 'Nothing about us without us!'. Chris Hilderbrant zette de groep aan tot het roepen van de leus 'Nothing about us without us!'. Ze zongen zo hard als ze konden.

De conferentie was nog niet begonnen. Terwijl Frank Johnson zijn groep aan het zingen kreeg, deelden Paul Recor en een aantal anderen flyers uit in de zaal over het gebrek aan inbreng van de gehandicapten beweging in een conferentie over bioethische onderwerpen die van zo grote invloed zijn op hun gemeenschap.

De helft van de aanwezigen verlieten de ruimte verward. De andere helft van de deelnemers wisten niet goed of ze de flyers aan moesten nemen, maar de meerderheid nam ze aan, om het te lezen en erover te discussieren met hun buren in de zaal. Anderen stapten op de groep af om vragen te stellen en meer te weten te komen over onderwerpen rond rechten van gehandicapten. Een aantal pakte hun mobiele telefoon en begonnen foto's en video te streamen van het vervolg!

Op een gegeven moment probeerde een receptionist van het Crown Plaza de leider van de activisten te vinden om de groep eruit te werken, maar de mensen bleven gefocust op hun doel en sterk. Bruce Darling, Shelly Perrin, Mike Volkman en Stephen Drake benaderden de organisatoren van de conferentie en werden het onderhandelingsteam met de organisatoren.

Als resultaat kreeg Stephen Drake de gelegenheid het gehele publiek van de conferentie toe te spreken. Bruce omschreef het zo: 'Hij werd eigenlijk de Keynote Speaker van de conferentie!' Stephen sprak over de missie van Not Dead Yet en hoe mensen met handicaps genegeerd worden door beide kanten van de 'culturele oorlog' **. Hij gaf persoonlijke voorbeelden van hoe mensen met handicaps direct worden getroffen door bioethiek zaken, waaronder het verhaal van de inwoner van Rochester Joe Bonomo en de moeilijkheden die hij had om zijn eigen dokter zover te krijgen dat hij thuis behandeld kon worden na een serie beroertes.

Stephen deelde ook andere voorbeelden waaronder een verhaal van een 4 jaar oud meisje met autisme die door haar moeder werd vermoord. In plaats van sympathie voor het vermoorde meisje, leefde de media mee met de moeder! Dit is waarom de gehandicapte gemeenschap haar stem op de tafel van bioethici moet krijgen.

Stephens speech werd ontvangen met een krachtig applaus, waarna een stilte viel. De activisten gingen langzaam naar buiten terwijl de conferentie voor een korte periode werd opgeschort. Stephen Drake werd uitgenodigd te blijven, maar verkoos bij de rest van de groep te blijven. Een aantal deelnemers kwamen naar voren om hun steun te betuigen aan onze actie; andere deelnemers vroegen meer over waarom we hier waren. We lieten ze achter met flyers, informatie en links naar websites die hopelijk behulpzaam en inzichtelijk zullen zijn.Vertaling: Herman van Wietmarschen* American Disabled for Attendant Programs Today (ADAPT) zegt:

'We are fighting so people with disabilities can live in the community with real supports'

** Helaas werd niet uitgelegd wat bedoeldt wordt met 'beide zijden in de 'culturele oorlog' '.

Biopolitiek schreef over eerdere acties van Not Dead Yet en andere acties van 'gehandicapten'.

Een aantal voorbeelden.

Nederland:

Actiegroep Geen Valys, http://www.biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=145#body

Vecht mee! Veeg mee! Aktie, http://www.biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=146#body

Geslaagde picketline tegen anti-gehandicapten filosoof, http://www.biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=160#bodyBuiten Nederland:

'Million Dollar Baby' en euthanasie, http://www.biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=242#body

Britse gehandicapten in verzet, http://www.biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=149#body

Wheelchair users' protest tactics result in arrests, http://www.biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=162#body


--------------------------------------------------------------------------------

5. Abonneren op deze mailinglijst?

U kunt zich kosteloos abonneren op deze lijst door een mailtje te sturen naar nieuws(at)biopolitiek.nl. We zullen ongeveer een maal per twee weken een mailtje versturen met verzameld nieuws. Het verspreiden van informatie op deze lijst is voorlopig voorbehouden aan Werkplaats Biopolitiek. We zijn altijd geinteresseerd in reacties, deze kunnen gestuurd worden naar nieuws(at)biopolitiek.nl. Bovendien ontvangen we voor de nieuwslijst graag aankondigingen, berichten en voorstellen voor werkprogramma's. Vooralsnog willen wij bekijken welke berichten we via de nieuwslijst verspreiden.

Suggesties voor andere mensen en of organisaties die geinteresseerd zouden kunnen zijn in deze maillijst zijn van harte welkom.


Afmelden kan door een mailtje te sturen naar nieuws(at)biopolitiek.nl o.v.v. 'afmelden'.

Onderwerpen van de vorige uitgaven van de nieuwsbrief [Biopolitiek] zijn te zien op: http://www.biopolitiek.nl/pivot/archive.php?c=Biopolitiek en waren onder andere:

60. Betreed het strijdtoneel

61. Robots of eicellen tegen vergrijzing

62. Slikken; hoe ziek is de farma-industrie?

63. `We have a dream too'

64. 'eigen verantwoordelijkheid'

65. Workshops op NSF

66. Cultuur van de armoede?

67. Grenzen aan genezen

68. Oud & Nieuw

69. Gecontroleerde voortplanting