Nieuws

Home

Zoek!

Biopolitiek Nieuwsbrief

[Biopolitiek] Volledig

10 Apr '08 - [Biopolitiek 100] Verandering
30 Dec '07 - [Biopolitiek 99] Bevolking: probleem of oplossing
14 Nov '07 - [Biopolitiek 98] Chinese geneeswijzen & beloning voor organen
03 Nov '07 - [Biopolitiek 97] Het etnisch lichaam voorbij
01 Okt '07 - [Biopolitiek 96] Technologie-gesprekken
07 Sep '07 - Leven maken

Teksten

Genomics
Nanotechnologie
Voortplantingstechnologie
Transplantatie
Biomateriaal
Bio-ethiek
Genetische verbeteringstechnologie
Euthanasie
'Over'bevolking
Biologisch determinisme
Mens & Machine
Marktwerking in de zorg
Bedrijven
Akties

Werkplaats Biopolitiek

Over Werkplaats Biopolitiek

Verder lezen

Kalender
BioBrief, oude uitgaven
Biotechnologie archief NoGen
Helix publicaties
Recensies
Links

Discussie

Mail ons
28 Dec '04 - Discussiepagina

Archieven

01 Jan - 31 Dec 2011
01 Jan - 31 Dec 2007
01 Jan - 31 Dec 2006
01 Jan - 31 Dec 2005
01 Jan - 31 Dec 2004
01 Jan - 31 Dec 2003
01 Jan - 31 Dec 2002
01 Jan - 31 Dec 2001
01 Jan - 31 Dec 2000
01 Jan - 31 Dec 1999
01 Jan - 31 Dec 1998
01 Jan - 31 Dec 1997
01 Jan - 31 Dec 1996
01 Jan - 31 Dec 1995
01 Jan - 31 Dec 1994

Colofon

Werkplaats Biopolitiek
Burgtstraat 3
6701 DA Wageningen
tel.: 0317 - 423588
fax: 0317 - 450144
info(at)biopolitiek.nl

De inkomsten van de werkplaats bestaan voornamelijk uit giften. Wij kunnen uw steun erg goed gebruiken. Giften kunt u storten op:
giro: 1729278
van NoGen in Wageningen.

Aftrekbaar van de belasting zijn giften aan de stichting Diskussie over Biotechnologie (stg DOB), de rechtsvorm waar Werkplaats Biopolitiek onder valt. Het gironummer van stg DOB, eveneens in Wageningen, is 3087127.

Werkplaats Biopolitiek is een onderdeel van het Politiek Infocentrum Wageningen. Andere groepen die er werkzaam zijn zijn: het inheemse volkeren archief 'de Ekster en de Olifant', 'illegalen' ondersteuning en opvang 'Vluchtelingen Onder Dak', Biotechnologie archief NoGen en 'Werkgroep Xenotransplantatie Vraagstukken'.
Wilt u eens komen kijken, mail of bel even voor een afspraak.

Maillijst: nieuws(at)biopolitiek.nl

-->

23 Jan '06 - 1759 W Verzet is nodig

-----------------------------------------------------------------------------

Nieuws(at)biopolitiek.nl, nummer 57, 18 januari 2006

--------------------------------------------------------------------------------


www.biopolitiek.nl


NIEUWS

1. Intro

2. Gronings/Fries/Drents biomateriaal voor bedrijfsleven?

3. 2.Dh5 festival, 27-29 januari, Utrecht

4. Zelfzorg strategieen tegen een eugenetica apparaat

5. Abonneren op deze mailinglijst?


---------------------------------------------------------------------------------

1. Intro


Als we even niet opletten wordt er in Groningen een industrie op poten gezet die als grondstof lichaamsmateriaal van 165.000 mensen moet gaan verwerken. Mensen moeten hun lichaam als bron van grondstoffen beschikbaar stellen om de economie in het noorden des lands uit het slop te trekken. Wie heeft daar geen beetje bloed voor over?

Bioinformatie wordt opgeslagen en onderworpen aan statistische analyses. Er worden normaalwaarden geproduceerd, en situaties geidentificeerd die afwijken van de normaal. Vervolgens kan de farmaceutische industrie haar rol ter harte nemen, en medicijnen ontwikkelen om deze afwijkenden weer tot de normalen te laten behoren. Maar moeten we dit allemaal wel willen? En wat vinden de mensen ervan die een etiket 'afwijkend' opgeplakt krijgen?

Werkplaats Biopolitiek organiseert een workshop tijdens het festival 2Dh5 over verzet tegen geneticalisering en medicalisering. De gehandicapten beweging ontwikkelt verschillende strategieen, praktijken en technieken waarmee weerstand geboden kan worden tegen normalisering. Een aantal voorbeelden zullen het voetlicht passeren, en we willen ervaringen uitwisselen tussen de aanwezigen. Dus komt allen, en praat mee over verzet tegen genetica.

--------------------------------------------------------------------------------

2. Gronings/Fries/Drents biomateriaal voor bedrijfsleven?


Beste mensen,


Jullie dna en ziektes dreigen de motor te worden van de Groningse economie!


Geld belangrijke drijfveer bij BioBank project Life Line


UMCG start een zogenaamde BioBank met 165.000 inwoners uit het noorden, het zogenaamde LifeLines-project (0).

Bio-materiaal en bio-informatie vormen in toenemende mate een goudmijntje voor het biomedische bedrijfsleven. U wordt straks door de huisarts gevraagd allerlei vragen te beantwoorden voor Life Line. Zelfs wordt u verzocht materiaal af te staan waaruit uw dna, uw genetische samenstelling, wordt vastgesteld en vergelijkbaar gemaakt met dna van andere mensen (uit het noorden).


Wat is uw belang hierbij?

Economische belangen zijn er in ieder geval wel.

Langdurige opslag van de hielprikjes bijvoorbeeld, maakt het mogelijk om wetenschappelijk onderzoek te verrichten en de hielprikjes te gebruiken in een (nationale) biobank. Onderzoekers blijken graag gebruik te (willen) maken van deze unieke opslag van lichaamsmateriaal in het RIVM (*). Dat dit privacy-gevoelig is beseffen ze wel. De economische belangen zijn echter groot.

Achter de schermen is flink gelobbyd en in juli 2005 kwam het ministerie van VWS naar buiten met het 'Signalement biobanken' van het Forum Biotechnologie en Genetica. Twee van de drie centrale doelstellingen in dit Signalement geven een economische motivatie te zien: 'Als voordelen van een nationale biobank worden genoemd het bijdragen aan kwalitatieve hoogwaardige gezondheidszorg, het

versterken van de concurrentiepositie van het Nederlandse onderzoek in de levenswetenschappen en het katalyseren van het ontstaan en de groei van gespecialiseerde bedrijven'. (**)


Bedrijfsleven en overheid zien een biobank als middel om aan onderzoeksmateriaal te komen voor een bloeiende biomedische sector. De eindproducten zoals medicijnen en allerlei tests op ziektes zullen niet gratis zijn. Met testen op ziektes kunt u wellicht uw voordeel doen, maar werkgevers en verzekeraars

zullen er zeker ook interesse in hebben.

Bij de bestrijding van overgewicht wordt ook veel van biobanken verwacht (zie: <http://www.biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=280#body>) maar de vraag is of er niet andere manieren zijn om met overgewicht om te gaan.


De Lifelines biobank die start met financiering uit publieke middelen, heeft een commerciele opzet zo blijkt duidelijk uit het volgende stuk van hun eigen website onder het kopje 'subsidies'.


LifeLines start met financiering uit publieke middelen. Binnen enkele jaren genereert het onderzoek voldoende eigen middelen om financieel zelfstandig door te gaan, zo is de verwachting. Aan de ene kant gebeurt dat door vindingen te patenteren, bijvoorbeeld voor nieuwe diagnostische tests. Aan de andere kant door de onderzoeksfaciliteit met duizenden geanonimiseerde data – onder welomschreven voorwaarden – beschikbaar te stellen voor onderzoeksvragen uit het bedrijfsleven. Uit een marktverkenning blijkt dat daar een groeiende behoefte aan is bij de farmaceutische en food-industrie, de ict-bedrijven, verzekeraars en andere geïnteresseerden. Om nieuwe medicijnen zo snel mogelijk in de markt te zetten is het van belang dat de onderzoekstrajecten efficiënt verlopen. LifeLines kan daaraan bijdragen.


Ook voor andere marktpartijen biedt LifeLines straks mogelijkheden. Denk aan ict-bedrijven die domotica zoals ‘zelfdenkende stofzuigers’ of ‘zelfdenkend meubilair’ willen testen bij een wetenschappelijk onderbouwde, objectieve en doelgroep met specifieke kenmerken.

LifeLines-infrastructuur biedt een schat aan kennis als het gaat om veilige digitale informatieuitwisseling en nieuwe toepassingen op dit gebied. Dit biedt mogelijkheden voor ict-bedrijven, bijvoorbeeld als het gaat om onderzoek naar nieuwe, gezonde voedingsmiddelen en digitale uitwisseling van patiëntengegevens is sterk in opkomst. Het garanderen van de privacy is daarbij een vereiste.

Verzekeraars en overheden zullen geïnteresseerd zijn in de kennis die LifeLines oplevert over leeftijd- en ziektegebonden risico’s. Dat kan leiden tot het verzekeren van doeltreffende behandelingen en het stimuleren van nieuwe gezondheids-inter venties. Voor overheden kan LifeLines gegevens opleveren die

nieuw beleid noodzakelijk maken, zoals het maken van nieuwe vangnetregelingen.


Voor mensen in het Noorden hun bio-materiaal en bio-informatie afstaan aan de Life Biobank raden we hen aan zich eerst een beetje te verdiepen in de belangen die spelen rond biobanken.


Misschien willen jullie artikelen voor ons knippen over dit project. Uit huis-aan-huis bladen en Dagblad van het Noorden. Met name zijn we geinteresseerd of er ook kritiek of verzet komt.


Met vriendelijke groeten, Werkplaats Biopolitiek

www.biopolitiek.nl


Noten:

0 (http://www.umcg.nl/azg/nl/nieuws/persberichten/80483)


* Dat sinds 1993 deze hielprikjes jaren bewaard worden is pas sinds de vuurwerkramp in Enschede bekend. Het RIVM bood ouders die hun kind niet konden terugvinden in de weggevaagde woonwijk aan om dna van lichaamsresten te vergelijken met dna opgeslagen in de hielprikjes verzameling. De anonomiem opgeslagen hielprikjes bleken opeens makkelijk te koppelen aan persoonsgegevens.

De opslag van hielprikjes bleek zonder medeweten van de ouders te gebeuren. Bovendien bleek het kinderbloed te worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden waarover het RIVM ook na herhaalde verzoeken geen volledige openheid van zaken wil geven. Het RIVM heeft daarom op 15 februari 2002 een Big Brother Award gekregen voor het opslaan van 1,4 miljoen samples met hielprikbloed.Het RIVM

kreeg de prijs wegens grootschalige schending van de privacy. Zie: http://www.lichaamsmateriaal.org/hielprikbloed.htm


** <http://www.minvws.nl/kamerstukken/ibe/2005/signalement-biobanken.asp>


----------------------------------------------------------------------------------

3. 2.Dh5 festival, 27-29 januari, Utrecht


Van 27-29 januari 2006 wordt het 2.Dh5-festival gehouden, een festival over strategieën, methoden en technieken die een rol (kunnen) spelen bij politieke activiteiten. Het festival zal plaatsvinden in Utrecht en zal bestaan uit verschillende praktische workshops, presentaties, discussies en cultuur.
Doel van het festival is om ervaringen uit te wisselen over methoden en technieken en politieke strategieën en ook om mensen elkaar tegen te laten komen. De nadruk ligt vooral op het 'hoe' van de strijd, en dus niet op het analyseren van de kwade kanten van het systeem.

Thema's die aan de orde zullen komen zijn onder meer:

Meer informatie: 2Dh5.nl

---------------------------------------------------------------------------------

4. Zelfzorg strategieen tegen een eugenetica apparaat


Workshop 2Dh5, zaterdag 28 januari, 16.00 uur, Kargadoor (Oude Gracht) Utrecht


In de 18e eeuw ontstond het denken in termen van een bevolking. Voorheen hielden heersers zich vooral bezig met het beschermen en uitbereiden van hun territorium. De opkomst van handel en het vergaren van rijkdom, maakte ook de inwoners onderwerp van waardering in termen van productiviteit en geld. Er ontstonden technieken en mechanismen om de bevolking te controleren, administreren en te verbeteren.

De medische praktijk kreeg een prominente rol in het besturen van de bevolking. Er waren allerlei ziekten die een bedrijging vormden voor de bevolking. De medische praktijk ontwikkelde technieken zoals vaccinaties, verbreden van straten, verplaatsen van kerkhoven en slachthuizen naar de rand van de stad. Niet het verbeteren van de gezondheid van individuen was het grootste belang, het ging om een gezonde bevolking die de basis is van een gezonde economie.

Dit stukje geschiedenis vormt een basis voor het ontstaan van een eugenetica apparaat. Het eugenetica apparaat is een verzameling verhandelingen, instituten, architectonische vormen, regulerende beslissingen, wetten, administratieve maatregelen, wetenschappelijke uitdrukkingen, filosofische, morele en filantropische voorstellen, met het doel de biologische samenstelling van de bevolking te verbeteren.

De moraal van de productiviteit staat de productie van verschillende eugenetica mechanismen toe, zoals euthanasie op wilsonbekwamen en pasgeborenen. In combinatie met ontwikkelingen op het gebied van de genetica onstaan nieuwe mechanismen zoals: pre-natale diagnostiek in combinatie met abortus, genetisch screening alvorens het kiezen voor kinderen en eiceldonatie van vrouwen met gewenste eigenschappen.

Het eugenetica apparaat heeft invloed op hoe mensen zichzelf vormgeven, de identiteit die mensen aannemen, de kansen en mogelijkheden die mensen voor zichzelf zien in hun leven. Een reactie op dit sterker wordende apparaat is het ontwikkelen van zelfzorg technieken, een ethiek waarmee de machtsrelatie tot het eugenetica apparaat vorm gegeven kan worden.

Werkplaats Biopolitiek wil deze workshop aangrijpen om enerzijds de instrumenten te beschrijven die Michel Foucault aanrijkt om zelfzorg technieken te ontwerpen. Anderzijds willen we voorbeelden geven van manieren waarop mensen en organisaties zelfzorg technieken hebben weten in te zetten tegen de hegemonie van het eugenetica apparaat. Hierbij denken we aan het herconstrueren van concepten omtrent psychiatrische aandoeningen, het inzetten van communicatie guerilla, het analyseren van biomacht en het herconstrueren van de machtsrelatie tot de genetische revolutie.

Tevens willen we de workshop benutten om elkaars ervaringen met zelfzorg ten aanzien van genetica te delen. We kunnen kijken of er mogelijkheden zijn elkaars strategieen te verbeteren of te ondersteunen.

Workshop wordt verzorgd door Werkplaats Biopolitiek


---------------------------------------------------------------------------

5. Abonneren op deze mailinglijst?


U kunt zich kosteloos abonneren op deze lijst door een mailtje te sturen naar nieuws(at)biopolitiek.nl. We zullen ongeveer een maal per twee weken een mailtje versturen met verzameld nieuws. Het verspreiden van informatie op deze lijst is voorlopig voorbehouden aan Werkplaats Biopolitiek. We zijn altijd geinteresseerd in reacties, deze kunnen gestuurd worden naar nieuws(at)biopolitiek.nl. Bovendien ontvangen we graag aankondigingen, berichten en voorstellen voor werkprogramma's voor de nieuwslijst (Vooralsnog willen wij bekijken welke we via de nieuwslijst verspreiden).


Suggesties voor andere mensen en of organisaties die geinteresseerd zouden kunnen zijn in deze maillijst zijn van harte welkom.


Afmelden kan door een mailtje te sturen naar nieuws(at)biopolitiek.nl o.v.v. 'afmelden'.


Onderwerpen van de vorige uitgaven van de nieuwsbrief [Biopolitiek] zijn te zien op: http://www.biopolitiek.nl/pivot/archive.php?c=Biopolitiek en waren onder andere:


40. Precair

41. Praatjes

42. Alarm

43. Dwang tot repareren

44. De zorgverlener onder druk

45. Trots of trendy

46. Proeftuinen

47. Organen en paspoorten

48. Overheid en veiligheid

49. Technologie Fix

50. Radicaliserende bevolkingspolitiek

51. Kostenpost mens

52. Publiek en wetenschap

53. Droefenis

54. Hielprik en kiesrecht

55. Macht over het naakte lichaam

56. Tunnelvisies in de wetenschap