Nieuws

Home

Search!

Biopolitiek Nieuwsbrief

[Biopolitiek] Volledig

Teksten

Genomics
Nanotechnologie
Voortplantingstechnologie
Transplantatie
Biomateriaal
Bio-ethiek
Genetische verbeteringstechnologie
Euthanasie
'Over'bevolking
Biologisch determinisme
Mens & Machine
Marktwerking in de zorg
Bedrijven
Akties

Werkplaats Biopolitiek

Over Werkplaats Biopolitiek

Verder lezen

Kalender
BioBrief, oude uitgaven
Biotechnologie archief NoGen
Helix publicaties
Recensies
Links

Discussie

Mail ons

Archives

01 Jan - 31 Dec 2007
01 Jan - 31 Dec 2006
01 Jan - 31 Dec 2005
01 Jan - 31 Dec 2004
01 Jan - 31 Dec 2003

Colofon

Werkplaats Biopolitiek
Burgtstraat 3
6701 DA Wageningen
tel.: 0317 - 423588
fax: 0317 - 450144
info(at)biopolitiek.nl

De inkomsten van de werkplaats bestaan voornamelijk uit giften. Wij kunnen uw steun erg goed gebruiken. Giften kunt u storten op:
giro: 1729278
van NoGen in Wageningen.

Aftrekbaar van de belasting zijn giften aan de stichting Diskussie over Biotechnologie (stg DOB), de rechtsvorm waar Werkplaats Biopolitiek onder valt. Het gironummer van stg DOB, eveneens in Wageningen, is 3087127.

Werkplaats Biopolitiek is een onderdeel van het Politiek Infocentrum Wageningen. Andere groepen die er werkzaam zijn zijn: het inheemse volkeren archief 'de Ekster en de Olifant', 'illegalen' ondersteuning en opvang 'Vluchtelingen Onder Dak', Biotechnologie archief NoGen en 'Werkgroep Xenotransplantatie Vraagstukken'.
Wilt u eens komen kijken, mail of bel even voor een afspraak.

Maillijst: nieuws(at)biopolitiek.nl

03 Jun '05 - 1909 W, 1 I Alarm

Diskussie --------------------
Nieuws@biopolitiek.nl, nummer 42, 2 juni 2005
--------------------

www.biopolitiek.nl

NIEUWS
1. Intro
2. Huisartsen in staking - Beroepsgeheim in gevaar
3. Werkgroep (xeno)Transplantatie Vraagstukken presenteert op
Xenotransplantatie Symposium
4. Abonneren op deze mailinglijst?

---------------------------------------------------------------------------------
1. Intro
De ene dag sta je in een demonstratie, de volgende op een sprekerspodium tussen wetenschappers. Op een symposium van de universiteit Utrecht zette Werkgroep (xeno)transplantatie Vraagstukken uiteen welke gevaren er te duchten zijn van xenotransplantatie. Geen alarm slaan met ordinaire angstscenario`s maar (xeno)transplantatie presenteren als 'vorreiter' van een ontluikende markt in
biomaterialen.
Maandag 6 juni om 12.00 uur gaat het luchtalarm in heel Nederland. Deze maandelijkse test wordt aangegrepen door de aktievoerende huisartsen om alarm te slaan over de macht van de zorgverzekeraars. De marktwerking die minister Hoogervorst in de zorg organiseert stuit nu op vrij felle tegenstand. Werkplaats LAB deelde 24 mei op Het Plein in Den Haag bij de (huisartsen)manifestatie 'Zorg geen Markt' pamfletten uit over de gevolgen van de marktwerking in de zorg.
Helaas gaan de huisartsen voorbij aan een al langer geplande actie rond het luchtalarm. Al 2 maanden zijn organisaties die solidair zijn met vluchtelingen  bezig op 6 juni van het test-alarm een landelijk Vluchtalarm te maken. De situatie van vluchtelingen is onderhand onmenselijk. Aan de lopende band worden vluchtelingen, ook hele gezinnen met kleine kinderen, op straat gezet zonder inkomen en zonder te mogen werken. Op de website www.vluchtalarm.nl kunt u kijken of er ook bij u in de buurt een vluchtalarm actie wordt gehouden.
Op 5 juni begint in VertrekCentrum Ter Apel een aktie van de vluchtelingen die daarheen vervoerd zijn in opdracht van de IND. Zij hebben het helemaal gehad, zelfmoordpogingen vinden er geregeld plaats. Op 5 juni vatten ze de moed (der wanhoop) op om te protesteren tegen het onmenselijke asielbeleid in Nederland zie: www.vanhartepardonwageningen.nl/050529_Oproep_manifestatie_VC_Ter_Apel.php).

--------------------------------------------------------------------------------
2. Huisartsen in staking - Beroepsgeheim in gevaar

Afgelopen week staakten 90% van de huisartsen drie dagen lang. Een bijzondere gebeurtenis. Maandag 6 juni om 12.00 uur demonstreren de huisartsen op het Museumplein in Amsterdam, om de onderhandelingen onder druk te zetten. Van een nieuwe stakingsdriedaagse is voorlopig afgezien. Maar waar vechten de huisartsen eigenlijk voor?

'Het is heel ernstig dat ik straks de zorgverzekeraar moet meedelen wat jij me in vertrouwen vertelt', zegt dokter Onderstal, een huisarts die met alle collega`s uit Wageningen drie dagen aktie voert voor het gebouw van zorgverzekeraar Amicon. 'En als ik dat niet doe krijg ik een boete', vervolgt de stakende huisarts. Het beroepsgeheim wordt door minister Hoogervorst aan gort geslagen. 'Dat is des te verontrustender', zegt Onderstal 'want de zorgverzekeraars gaan ook steeds meer andere verzekeringen verkopen, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dan moet ik vertellen dat jij een burnt-out hebt en word je straks geweigerd bij je arbeidsongeschiktheids verzekering. Daarnaast, maar daar gaat het me niet om, moet ik die informatie-arbeid ook nog
gratis leveren'.

Het beroepsgeheim is de eer van de artsen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) gaat een register openen waarin artsen die weigeren het beroepsgeheim op te geven zich kunnen inschrijven. Minister Hoogervorst zegt dat patientgegevens niet buiten de direct betrokken afdelingen van de zorgverzekeraars zullen geraken. Bas Vos, voorzitter van de LHV, noemt dit 'klinkklare onzin, om het nog
netjes te zeggen'. De huisartsen lijken het echt gehad te hebben met minister Hoogervorst. 'Bijna alle artsen zijn het er over eens dat ze een derde macht moeten vormen tegenover het ministerie van VWS en de Zorgverzekeraars Nederland.
Een hindermacht die serieus in opstand komt, anders word je geknipt en geschoren', zegt Bas Vos van de LHV in Vrij Nederland van 21 mei 2005. 'De acties van de huisartsen tegen het kabinetsbeleid zullen hard en langdurig zijn', voorspelde Bas Vos in het weekblad. Inderdaad staakt bijna 90% van hen 'en de anderen zijn het met ons eens, maar willen niet staken om diverse redenen', zegt een Wageningse huisarts.

De staking is gericht tegen de uitbreidende macht van de zorgverzekeraars. Naast de gevreesde teloorgang van het beroepsgeheim is een pijnpunt dat de huisartsen een beetje in dienst komen van de zorgverzekeraar. Ze worden meer gecontroleerd en krijgen een deel van hun inkomen voor prestaties die de zorgverzekeraar voorschrijft. Bas Vos: 'We hebben te maken met een minister die we wantrouwen en met zorgverzekeraars die zich onbetrouwbaar hebben getoond door op hun eigen website aan te geven waar ze op uit zijn. Ze vinden dat een praktijk naar drieduizend patiënten toe moet. Zeshonderdvijftig meer dan nu, zonder dat de artsen er een cent extra voor ontvangen. En Hoogervorst wil een deel van de praktijkkosten herverdelen. Negentig miljoen gaat naar de zorgverzekeraars, die het vervolgens naar eigen inzicht aan de verschillende praktijken kunnen uitkeren.’

Oud minister Roger van Boxtel, nu voorzitter van Zorgverzekeraar Amicon (onderdeel van Menzis) vertelde de stakende huisartsen in Wageningen dat zijn bedrijf geen winstoogmerk heeft. Een blik op de website van Menzis leert echter dat deze zorgverzekeraar met twee miljoen klanten 107 miljoen winst maakte in 2004. 'Dat is dus 50 euro per verzekerde', zegt huisarts Onderstal die uit zijn praktijk weet: 'voor een gezin met een minimuminkomen en 3 kinderen is 250 euro per jaar veel'.

Op de huisartsendemonstratie 24 mei in Den Haag werd de minister eveneens verweten het de minima nog moeilijker te maken. Citaten van Hoogervorst waren op borden geplakt, zoals: 'chronisch zieken profiteren te veel' , 'de kern is: we moeten de verzorgingstaat indikken. we zijn pas halverwege' en zelfs: 'Macht is fantastisch'. Met deze uitspraken en zijn beleid maakt Hoogervorst zich niet populair bij de huisartsen. De staking dreigde zelfs langer te gaan duren dan drie dagen. Met alle veranderingen in het zorgstelsel die er aan komen (zie: gezondheid als markt http://www.biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=226#body) worden de huisartsen degenen die het grote publiek wijzen op de dramatische verslechteringen die minister Hoogervorst doorvoert.

Jeroen Breekveldt

NB. Op dinsdag 7 juni debatteert de Eerste Kamer over de nieuwe asolidaire zorgverzekeringswet, die naadloos past in het streven van de regering om marktwerking te stimuleren in de zorg. In een week tijd wil de aktiegroep 'Zorggeenmarkt.nl' een miljoen protestkaarten van patienten verzamelen.

Via de volgende site kun je een kaartje versturen: http://www.apotheek.nl

Voor meer informatie over de huisartsenstaking:

http://lhv.artsennet.nl/uri/?uri=AMGATE_6059_122_TICH_R152062583235480


--------------------------------------------------------------------------------
3. Werkgroep (xeno)Transplantatie Vraagstukken presenteert op Xenotransplantatie Symposium

Afgelopen woensdag werd er in een collegezaal van Diergeneeskunde van de universiteit Utrecht diskussie gevoerd over xenotransplantatie. Xenotransplantatie was één van de weinige interdisciplinaire onderwerpen die de organisatoren van de drie studentenverenigingen Diergeneeskunde, Geneeskunde en Rechten konden verzinnen. Naast de sprekers H.J. Schuurman, voorheen van Immerge BioTherapeutics van Novartis, en U.M.R.T. de Vries, Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Utrecht was Jeroen Breekveldt van Werkgroep (xeno)Transplantatie Vraagstukken uitgenodigd om te spreken. Vanuit drie zeer verschillende hoeken werd xenotransplantatie belicht.

'Het lichaam wordt bezet!' luidde de titel van Breekveldt's presentatie. Jeroen stak van wal met enkele feiten: 'Beste mensen, dit jaar vinden wereldwijd 50.000 xenotransplantaties plaats. In 2010 zal Novartis zestig procent van de 250.000 xenotransplantaten leveren (met een omzet van 5 miljard dollar) en meer dan de helft van de wereldwijde behoefte aan afstotingsonderdrukkende middelen (met een omzet van 3 miljard dollar) Dit waren althans de verwachtingen van het Zwitserse farmacieconcern Novartis in 1996. Ook in Nederland verwachtte menig transplantman in 1996 binnen 5-10 jaar xenotransplantatie. In november 1998 stelde het kabinet 'geen ethisch bezwaar' te hebben tegen xenotransplantatie.'
Jeroen schetste met zijn presentatie een beeld van de strijd die rond het lichaam gaande is. 'Niet aleen spannen onderzoekers, bedrijven en gezondheidsinstanties zich in daadwerkelijk toegang te krijgen tot het lichaam, ook in onze hoofden moeten we er van doordrongen worden dat het lichaam niet meer komt en gaat, maar een meerwaarde kan vormen voor anderen.'
De diskussie over xenotransplantatie is niet los te zien van een diskussie over transplantatie en andere sectoren in de industrie rond lichaamsmateriaal. 'Transplantatietechnologie maakt ons tot consumenten van levenstijd en levenskwaliteit. Middels organen van doodverklaarde mensen krijgen we deze producten aangeboden. Tegelijkertijd wordt een beroep op ons gedaan grondstoffen voor levenstijd en -kwaliteit aan te bieden. We worden aangespoord na onze dood - en steeds vaker ook tijdens ons leven - delen van ons lichaam af te staan voor optimalisering van andere lichamen.'
Op de website van Werkgroep (xeno)Transplantatie Vraagstukken (www.stelling.nl/xeno) kunnen twee brochures en tientallen artikelen gelezen worden over dit onderwerp. Hier volgt een kort interview met Jeroen Breekveldt over zijn ervaringen met het symposium.

Je bent uitgenodigd te spreken over xenotransplantatie. Waarom ben je op deze uitnodiging ingegaan?
'Omdat we een interessant verhaal te vertellen hebben. We krijgen niet zo vaak de mogelijkheid om er over te vertellen, en dit leek ons een goede kans.'

Wie zijn wij in dit geval?
'In dit geval geval Werkgroep (xeno)Transplantatie Vraagstukken. We stellen vragen bij de transplantatie industrie. We beschrijven die industrie en vinden het belangrijk minder vaak gehoorde en onderbelichte aspecten naar voren te brengen.'

Hoe werd er gereageerd op je verhaal?
'Er werd niet veel gereageerd maar het werd een beetje gebagataliseerd: 'Die bezwaren over marktwerking gelden toch niet alleen voor transplantatie?'. Ook werd er gevraagd of een reden tegen xenotransplantatie kan zijn dat er geld mee verdiend wordt. Wij willen een kanttekening zetten bij dingen die niet zovaak aan bod komen. Voor iemand die dood dreigt te gaan en een orgaan aangeboden
krijgt, lijkt het me niet vreemd te kiezen voor het accepteren van een donor orgaan. Maar het gaat erom welke politieke keuzes je maakt als maatschappij over wat je aan wilt bieden en wat je mogelijk wilt maken.'

Ben je tevreden over het syposium?
'Ja. Mensen hebben kennis gemaakt met een verhaal dat ze waarschijnlijk nog niet kennen. Ik verwacht niet dat mensen die voor (xeno)transplantatie zijn meteen overtuigd zijn. Maar mensen die ongeruste gevoelens hebben worden misschien in hun verhaal gesteund.'

Herman van Wietmarschen

-------------------------------------------------------------------------------------
4. Abonneren op deze mailinglijst?

U kunt zich kosteloos abonneren op deze lijst door een mailtje te sturen naar nieuws@biopolitiek.nl. We zullen ongeveer een maal per twee weken een mailtje versturen met verzameld nieuws. Het verspreiden van informatie op deze lijst is voorlopig voorbehouden aan Werkplaats Linkse Analyse Biopolitiek. We zijn altijd geinteresseerd in reacties, deze kunnen gestuurd worden naar nieuws@biopolitiek.nl. Bovendien ontvangen we graag aankondigingen, berichten en voorstellen voor werkprogramma's voor de
nieuwslijst (Vooralsnog willen wij bekijken welke we via de nieuwslijst verspreiden).

Suggesties voor andere mensen en of organisaties die geinteresseerd zouden kunnen zijn in deze maillijst zijn van harte welkom.

Afmelden kan door een mailtje te sturen naar nieuws@biopolitiek.nl o.v.v. 'afmelden'.

Onderwerpen van de vorige uitgaven van de nieuwsbrief [Biopolitiek] zijn te zien op:
http://www.biopolitiek.nl/pivot/archive.php?c=Biopolitiek en waren onder andere:

1. Verzet tegen life science + nieuwe BioBrief
2. Gehandicapten in verzet
3. Bevolkingspolitiek
4. DNA in de opsporing + IQ mythes
5. Selecteer mee of vecht mee: verslag demonstratie CG-Raad en kritiek op
Triple test
6. Hoog sterftecijfer rond geboorte schuld van allochtonen?
7. Debat over transplantatie industrie
8. Eugenetica en veiligheidswaan
9. Werken (en strijden?) in de zorg
10. Disciplinering
11. Techno wetenschap of sociaal beleid?
12. Het individu verantwoordelijk maken
13. High-tech landbouw
14. Medisch toerisme en orgaanhandel
15. Migratie management
16. Schort er wat aan (nieuwe) mensen?
17. Leed voorkomen
18. Wie mag testen?
19. Pardon?
20. Management van potentiele patienten
21. Chips en genen
22. Het einde van de patient
23. Genomics Economics
24. Verzet tegen armoede kabinet
25. Nee tegen het recht van de sterkste
26. Vrees voor verzet tegen nanotechnologie
27. Bij schaarste voorkruipen?
28. De ideale bevolking
29. Spinnende organen
30. Gezondheidzorg in de strijd
31. Solidariteit te grabbel
32. Biometrie en de veiligheidsstaat
33. Groningen Protocol onzichtbaar
34. Macht van het Geld
35. Moderne gezinsvorming
36. Links- of rechtsdraaiend?
37. Zelfbeschikkingsrecht?
38. Klonen verdrijven vluchtelingen
39. Genomics of gezondheid
40. Precair
41. Praatjes
--------------