Nieuws

Home

Archieven

Volgend Archief Vorig Archief

01 Jan - 31 Dec 2011
01 Jan - 31 Dec 2007
01 Jan - 31 Dec 2006
01 Jan - 31 Dec 2005
01 Jan - 31 Dec 2004
01 Jan - 31 Dec 2003
01 Jan - 31 Dec 2002
01 Jan - 31 Dec 2001
01 Jan - 31 Dec 2000
01 Jan - 31 Dec 1999
01 Jan - 31 Dec 1998
01 Jan - 31 Dec 1997
01 Jan - 31 Dec 1996
01 Jan - 31 Dec 1995
01 Jan - 31 Dec 1994

Zoek!

Biopolitiek Nieuwsbrief

[Biopolitiek] Volledig

07 Aug '07 - [Biopolitiek 94] Mensen wensen
26 Jul '07 - [Biopolitiek 93] Op expeditie in de obesogene samenleving
09 Jul '07 - [Biopolitiek 92] Wetenschap & politiek
21 Jun '07 - [Biopolitiek 91] Nuance & Macht
23 Mei '07 - [Biopolitiek 89] van genen-romantiek naar realiteit
27 Apr '07 - [Biopolitiek 88]: Controleren & beheersen

Teksten

Genomics
Nanotechnologie
Voortplantingstechnologie
Transplantatie
Biomateriaal
Bio-ethiek
Genetische verbeteringstechnologie
Euthanasie
'Over'bevolking
Biologisch determinisme
Mens & Machine
Marktwerking in de zorg
Bedrijven
Akties

Werkplaats Biopolitiek

Over Werkplaats Biopolitiek

Verder lezen

Kalender
BioBrief, oude uitgaven
Biotechnologie archief NoGen
Helix publicaties
Recensies
Links

Discussie

Mail ons

Colofon

Werkplaats Biopolitiek
Burgtstraat 3
6701 DA Wageningen
tel.: 0317 - 423588
fax: 0317 - 450144
info(at)biopolitiek.nl

De inkomsten van de werkplaats bestaan voornamelijk uit giften. Wij kunnen uw steun erg goed gebruiken. Giften kunt u storten op:
giro: 1729278
van NoGen in Wageningen.

Aftrekbaar van de belasting zijn giften aan de stichting Diskussie over Biotechnologie (stg DOB), de rechtsvorm waar Werkplaats Biopolitiek onder valt. Het gironummer van stg DOB, eveneens in Wageningen, is 3087127.

Werkplaats Biopolitiek is een onderdeel van het Politiek Infocentrum Wageningen. Andere groepen die er werkzaam zijn zijn: het inheemse volkeren archief 'de Ekster en de Olifant', 'illegalen' ondersteuning en opvang 'Vluchtelingen Onder Dak', Biotechnologie archief NoGen en 'Werkgroep Xenotransplantatie Vraagstukken'.
Wilt u eens komen kijken, mail of bel even voor een afspraak.

Maillijst: nieuws(at)biopolitiek.nl

-->

| § Column: Ook dokters zijn gevangenisbewakers

"Er wordt heel goed voor onze gevangenen gezorgd" - met deze hypocriete bewering van de overheid wordt de burger stelselmatig misleid.
Ik bezoek veel mensen in gevangenschap - ik weet beter.

Deze column verscheen op www.konfrontatie.nl

[meer...]

| § Biologische technologie tegen migratie


Steeds vaker worden biologische technieken ingezet bij het weren en selecteren van vluchtelingen en migranten. Vingerafdrukken worden opgeslagen. Botten van minderjarige vluchtelingen worden opgemeten. Familiebanden worden onderzocht met DNA-tests. Huwelijkskeuzen worden bemoeilijkt met eugenetische argumenten. En op visa komen steeds meer biometrische kenmerken.

[meer...]

| § De zorgwekkende opvattingen van de milieuadviseur van Sarkozy

Een geniepige ideologie steekt in - ook progressieve - milieukringen plots weer de kop op, namelijk dat overbevolking het grootste (milieu)probleem zou vormen. In zijn naarste variant behelst dit dat er zij aan zij met extreemrechts geijverd wordt voor het weren van migratie. In de jaren '70 is al eens eerder geprobeerd dit idee naar voren te schuiven, maar dat debat werd toen vakkundig door links van tafel geveegd, onder andere met het argument dat het voornamelijk een armoedeprobleem betreft. Gemeenschappen die welvarender worden, krijgen unaniem ook beter vat op hun geboortecijfer. Momenteel is de denktrend om de 'armen de schuld te geven' echter weer volledig terug. Een schrijnend voorbeeld is de milieu-held van de Franse president Sarkozy, Jared Diamond.

[meer...]

Keywords: gared_diamond_milieu_migratie_sociale_aspecten_eigen_schuld_noord_zuid


| § 'Vergrijzing' is geen ramp

Vergrijzing is een geliefde term om bezuinigingen mee te legitimeren, schreef Biopolitiek reeds diverse malen.

Een onderzoek van Nico Schouten van de SP bevestigt dat. Marcel van Dam schreef in diverse columns in de Volkskrant dat de angst voor vergrijzing opgeklopt wordt en andere keuzes zeker mogelijk zijn.

Nico Schouten bestudeerde rapporten en artikelen over 'vergrijzing' grondig en deed een opmerkelijke ontdekking,

[meer...]

| § Moderne slaven? Paniek rond (il)legale migratie

dinsdag 11 december, 20.00 uur in De Rode Hoed

Deel 3 uit de serie Mensen en grenzen

In de vroege jaren 90, net na de val van de Berlijnse Muur, gonsde het in Europa van de geruchten over `mensenhandel`. Ingegeven en opgestookt door media en politiek gestuurd onderzoek, ontstond een morele panieksfeer die nog altijd voortduurt. Is dat terecht?

Diana Wong (Fellow, Social Science Research Council, New York) toetst deze morele paniek aan historische voorbeelden en aan haar eigen onderzoek op het gebied van migratie van vrouwen naar Maleisië. Ze dicht de migrant een eigen rol en controle toe en toont aan dat politieke criminalisering van migratie averechts werkt.

[meer...]

| § Voortplantingsbureau tegen vergrijzing

Bart Fauser, voortplantingsdeskundige en Stijn Hoorens, bestuurskundige, spraken dinsdag 27 juni 2006 op radio 1 in het VPRO programma Noorderlicht over het inzetten van IVF tegen vergrijzing. Vrouwen in Nederland krijgen te weinig kinderen aldus de bestuurskundige en IVF zou daartegen helpen. (1)


Hoorens werkt bij het 'non-profit' bureau RAND Europe, dat een door het Zwitserse farmaceutische bedrijf Ferring gesubsidieerd rapport uitbracht dat pleit voor inzet van IVF tegen vergrijzing. 'Europese overheden zijn steeds bezorgder over de sociaal-economische gevolgen en zij zijn steeds vaker geneigd beleidsmaatregelen te treffen die de dalende geboortecijfers een halt kunnen toeroepen', meldt Rand Europe in haar persbericht. “IVF helpt paren die graag kinderen willen, maar moeite hebben om zwanger te raken”, aldus RAND onderzoeker Stijn Hoorens. “Het is dus een van de meest directe strategieën om de barrières richting ouderschap weg te nemen.”

[meer...]

| § Cultuur van de armoede?

Met het boek 'Leven aan de onderkant', van de Britse psychiater Theodore Dalrymple, kreeg het debat over de verzorgingsstaat in Nederland een nieuwe impuls. Het debat over vergrijzing weet het nog niet te verdringen, maar Dalrymples anecdotisch boek over de onderkant van de samenleving die zou volharden in asociaal en crimineel gedrag zaagt hard aan de poten onder de verzorgingsstaat.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 stonden de voedselbanken, armoede en verhoging van de uitkeringen in de belangstelling en won 'links' de verkiezingen. Geheel onterecht volgens de aanhangers van de theorie van de cultuur van de armoede. Lijdzaamheid, geen verantwoordelijkheid nemen door de armen zelf, volgt uit een dienende overheid, meent Dalrymple. Uitkeringen zouden volop worden verstrekt, zonder dat daar eisen aan worden verbonden. Ondertussen verloedert de moderne
cultuur, waardoor ook zedelijkheid achterwege blijft. Het gevolg: een zootje onverantwoordelijke en gedegenereerde Britten bevolkt de wijken, neukt er daar lustig op los, en verlaat de vrouwen doorgaans tijdens of vlak na de zwangerschap. Volgens Dalrymple is het meer regel dan uitzondering dat alleenstaande moeders kinderen van twee of meer verschillende mannen opvoeden, zonder daar enige financiële of andere steun van de mannen bij te krijgen. Die kinderen groeien doorgaans op voor galg en rad, aldus Dalrymple, wat de problemen alleen nog maar erger maakt.


Sociaal-darwinisme


Er is een tendens om het 'eigen verantwoordelijkheid' principe te onderbouwen met anecdotes over onverantwoordelijke armen. En met theorien die soms verdacht veel lijken op het sociaal-darwinisme van eind 19-de eeuwers als Herbert Spencer (1820-1903), een van de eerste sociaal-darwinisten. Zij bepleitten een praktische boykot van sociale en medische ondersteuning van de armen, zieken en zwakken uit de arbeidersklasse. Door 'natuurlijke selectie' en laissez faire (vrije markt) zouden de sterksten komen bovendrijven. Dit paste bij de
economische ontwikkelingsstand van het vrije concurrentie kapitalisme. [meer...]

| § 'We have a dream too'

De confrontatiepolitiek van Ayaan Hirsi Ali tegen 'radicale' islamieten is niet geheel nieuw. In de VS werden een eeuw geleden immigranten in de gaten gehouden vanwege hun 'onamerikaanse' houding *. Vaak ging het om anarchisten - die heel andere, want seculiere en libertair-socialistische idealen hadden - maar de vrees van machthebbers voor oncontroleerbare, moeilijk inpasbare groepen mensen is kennelijk van alle tijden.

In de VS werden destijds wetten gemaakt om bepaalde groepen immigranten buiten te houden. In 1911 riep de Dillington Commissie voor Immigratie op tot 'selectieve' immigratie en werd een soort inburgering ter handgenomen, die allengs verplicht werd gesteld. Engelse les, gesponsord door overheid en industrie (met name Henry Ford`s English School werd als pionier gezien in deze amerikanisering), focuste op het ontwikkelen van patriotisme en politiek conservatisme. In 1920 werd Harry Laughlin, een van de belangrijkste eugenetici, na een getuigenis op een hoorziting van het House over immigratie-beperking, aangesteld als 'expert eugenics agent' van het House. Een jaar later nam het Congress een wet voor immigratiebeperking uit zuid-en oost Europa aan omdat deze immigranten 'niet assimileerbaar' en 'filthy un-American' zouden zijn.

[meer...]

| § Nuance of confrontatie voor BV Nederland

CDA en VVD, om van de LPF en Wilders maar te zwijgen, honen het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat zegt dat er in Nederland veel te eenzijdig en hard gesproken wordt over moslims (0). Van Ayaan Hirsi Ali (VVD) mag het 'in de prullebak'. Volgens de WRR is in Nederland een klimaat ontstaan van confrontatie en wantrouwen tussen moslims en niet-moslims. En: het politieke en publieke debat getuigt van onvoldoende kennis van de islam. Aan confrontatie-aanhanger Hirsi Ali is de nuance niet besteed. Deze zelfbenoemde aanhanger van de 'liberale jihad' voorspelt liever een onheilspellende demografische overname van Europa door moslims: 'op enig moment zal de de meerheid van de Europeanen uit moslims bestaan'.

Hirsi Ali eist het nauwgezet bijhouden van de demografische ontwikkelingen*. Dit gebeurt al, maar wat wil Ayaan Hirsi Ali ermee? 'Bevolkingspolitiek bedrijven? Kinderquota per ethnische groep? Lebensborn-filialen stichten?', vraagt ondernemer Gert Tetteroo zich ge-ergerd af in De Volkskrant **. Naast Tetteroo`s bijdrage geeft oud planoloog Hans Schenk aan dat doemscenario`s als Hirsi Ali die maakt hem bekend voorkomen.

[meer...]

Keywords: bevolkingspolitiek,hirsi_ali,migranten


| § Hirsi Ali's bevolkingspolitiek


Meedoen of achterblijven
Deze week was het Hirsi Ali die opriep tot bevolkingspolitiek. Het VVD-Kamerlid pleitte voor ‘bevolkingspolitiek’ om de toestroom van kinderrijke allochtone gezinnen tegen te gaan. Dat kan volgens haar door te korten op de kinderbijslag *. De strijdster voor een 'liberale Jihad' diende een motie in om het Rotterdamse actieprogramma ‘Meedoen of achterblijven’, tegen `radicalisering en extremisme’ landelijk in te voeren **.

[meer...]

Keywords: meldpunt,radicalisering,geschiedenis,eugenetica


| § Rotterdam proeftuin bevolkingspolitiek?Zaterdag 23 juli melde de Volkskrant ophef over een website van een boze Rotterdammer waarop het Rotterdamse 'integratiebeleid' niet zo subtiel bestreden wordt. Fotomontages laten CDA wethouder Bolsius en een project ontwikkelaar zien. Zij staan gebogen over een kaart, net zoals de daarnaast afgebeelde foto van Hitler die zich met zijn staf over een kaart buigt. Onderschrift:'Een nieuwe bevolkingspolitiek wordt over een kaart bedacht... trots op bevolkingspolitiek?'


De Volkskrant ziet op de website verder een 'onnavolgbaar betoog' en vertaalt voor de lezer:  “Het streven van het stadsbestuur om economisch beter gemengde wijken te bewerkstelligen, wordt op de site gelijkgesteld met fascisme. Vooral Leefbaar Rotterdam wethouder Pastors moet het ontgelden, omdat hij recent openlijk heeft gezegd dat wat hem betreft wijken ook naar etniciteit diverser zouden moeten worden.” (1)
De site van de boze Rotterdammer werd door de Volkskrant geridiculiseerd en daarmee lijkt de zaak afgedaan. Het Rotterdamse stadsbestuur is echter wel degelijk een (potentieel) gevaarlijke weg ingeslagen met haar bevolkingspolitiek.

[meer...]

| § "Vergrijzing" lievelingsbegrip rechtse opiniemakers

"Vergrijzing" lievelingsbegrip rechtse beleidsmakers

Om allerlei verslechterende maatregelen te verkopen, komen rechtse beleidsmakers en opiniemakers steeds vaker aanzetten met het modebegrip "vergrijzing". Er zou langer doorgewerkt moeten worden, vrouwen zouden meer kinderen moeten krijgen, de toegang tot de gezondheidszorg en sociale zekerheid zou beperkt moeten worden en bruikbare arbeidsmigranten zouden slechts tijdelijk toegelaten moeten worden. Er zou vanwege "de vergrijzing" allemaal geen ontkomen aan zijn.

[meer...]

| § Informatie avond over bevolkingspolitiek in het Zuiden

Dinsdag 28 oktober toog Werkplaats LAB tezamen met het Democratisch Initiatief naar Antwerpen. Lopend door Antwerpen kwamen we langs een ziekenhuis bedekt door tientallen spandoeken, verzet tegen de afbraak van de basis zorg. Na korte tijd bereikten we het kraakpand waar de infoavond zou plaatshebben. Er hing een actieve sfeer: mensen waren eten aan het koken en het was druk in de weggeefwinkel. Toen het eten op tafel kwam stond er een flinke rij mensen te wachten om een maaltijd voor een vrijwillige donatie aan te nemen. Rond 20.00 uur begonnen we met de infoavond.

Jeroen van werkplaats LAB stak van wal met een inleiding over bevolkingspolitiek.

[meer...]

| § Verslag: Informatie avond over bevolkingspolitiek

WUR, 20 juni 2003


Woensdag avond 28 mei 2003 was weer eens een redelijk goed bezochte Info-avond van `t Sandkorreltje (20 mensen). Thema was bevolkingspolitiek in het Zuiden met als diskussiepunt wat je aan moet met het bizarre begrip 'overbevolking'.

De Werkplaats Linkse Analyse Biopolitiek verzorgde een korte inleiding, een spreekster en twee video documentaires. Zo poogde LAB inzichtelijk te maken dat om politieke redenen in de jaren 40 en 50 het gevaar van de overbevolking erin werd gehamerd bij de bevolking van Westerse landen. Een psychologische angstgevoel van " ze komen" werd toendertijd opgebouwd met suggestieve tv programma`s, zo zag je in de video`s The Human Laboratory en The Legacy of Malthus. Hoe ver dit beeld is doorgedrongen bleek ook op deze avond. Een enkele bezoeker, die op veel gebieden kritische is riep nu bijna vertwijfeld uit dat er toch overbevolking is, dat de aarde 'nog meer mensen' toch niet kan dragen! Andere bezoekers reageerden echter gelijk met de opmerking: zoals we NU leven misschien niet nee. Waarmee meteen duidelijk werd dat het geen vraag is van te veel mensen, maar van armoede, toegang tot hulpbronnen en het aanpakken van andere sociale problemen.

[meer...]

| § Darwins racisme

Geweigerd door het blad Aardig, 22 april 2003


De laatste tijd hoor ik regelmatig positieve geluiden over Darwin en zijn evolutietheorie om me heen van linkse mensen. Wanneer ik de geschiedenis lees van de ontwikkeling van Darwins ideeen en de gevolgen die ze gehad hebben, verbaast me dit zeer. Vandaar een artikeltje over Darwins racisme in deze Aardig.

Thomas Robert Malthus
We moeten denk ik beginnen bij de Engelse dominee Thomas Robert Malthus. In 1798 publiceerde hij de eerste versie van zijn ‘Essay on the principles of population - as it effects the future improvement of society’. Kort gezegd zag Malthus de ‘overbevolking’ als oorzaak van de ellende van een groot deel van de Engelse bevolking, de arbeidersklasse.(1) Hij verwachtte dat de mensheid aan haar eigen reproductie ten gronde zou gaan omdat de bestaansmiddelen minder snel zouden groeien dan de bevolking. Charles Darwin las, volgens zijn autobiografie(2), in 1838 het essay van Malthus wat hem op het idee bracht dat de verschillende soorten in de natuur door middel van de ‘overbevolking’ uit elkaar zouden kunnen zijn ontstaan.
Wellicht aardig om te vermelden is de kritiek van Marx op het ‘overbevolkings’ idee van Malthus.

[meer...]

| § Re-Imagining the population debate

The Cornerhouse

Luidt de titel van een zeer lezenswaardig document over het zogenaamde 'overbevolkings' debat, geschreven door The Corner House in samenwerking met de Women's Global Network for Reproductive Rights.

Binnen linkse kringen steekt steeds vaker het begrip 'overbevolking' de kop op. Er bestaan grofweg twee tegengestelde houdingen ten aanzien van 'overbevolking' die nogal eens met elkaar in de clinch raken. In de inleiding van 'Re-Imagining the population Debate' worden deze twee posities kort uitgelegd. Aan de ene kant staan veelmilieuactivisten, voor wie het een raadsel is hoe iemand kan twijfelen aan het belang en de urgentie van het in toom houden van de menselijke bevolkingsgroei.

[meer...]

| § Genetisch gemanipuleerde mais tegen de overbevolking

'Wuivende mais velden zouden de wereld voor overbevolking kunnen behoeden', schrijft Robin McKie in The Observer van 9 september 2001. Met deze nieuwe mais variant worden twee vliegen in een klap geslagen, het is een voedzaam gewas en dient meteen als voorbehoedsmiddel. De biotechnologie lijkt een geweldige oplossing te hebben gevonden voor het bevolkingsvraagstuk.

[meer...]

| § Demografen tegen migratie

"Nederland is vol", zei demograaf Nico van Nimwegen onlangs bij de presentatie van het rapport "Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2000". De adjunct-directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) pleitte dan ook voor een terughoudend migratiebeleid. De aanwezige staatssecretaris van Justitie Cohen had daar wel oren naar.

Lees verder:

www.gebladerte.nl/10693f42.htm


| § The Malthus Factor: Poverty, Politics and Population in Capitalist Development

Aankondiging Corner House briefing paper No 20 (PDF file below), juli 2000

Consider these statements:

'There will not be enough food in the world unless we use genetic engineering in agriculture - because of population growth in the Third World.'

'In countries which are already experiencing water shortages, millions of people will be sentenced to hydrological poverty - because of population growth in the Third World.'

'The security of Europe and the United States is under threat from immigration - because of population growth in the Third World.'

The numbers of people in the countries of the South are certainly growing, but where is the discussion of cash crop agriculture and food distribution? Of large-scale dams built for electricity generation and employment in the construction industry? Of land rights and disruption of subsistence economies?

[meer...]