Nieuws

Home

Archieven

01 Jan - 31 Dec 2005

Zoek!

Biopolitiek Nieuwsbrief

[Biopolitiek] Volledig

Teksten

Genomics
Nanotechnologie
Voortplantingstechnologie
Transplantatie
Biomateriaal
Bio-ethiek
Genetische verbeteringstechnologie
Euthanasie
'Over'bevolking
Biologisch determinisme
Mens & Machine
Marktwerking in de zorg
Bedrijven
Akties

Werkplaats Biopolitiek

Over Werkplaats Biopolitiek

Verder lezen

Kalender
BioBrief, oude uitgaven
Biotechnologie archief NoGen
Helix publicaties
Recensies
Links

Discussie

Mail ons

Colofon

Werkplaats Biopolitiek
Burgtstraat 3
6701 DA Wageningen
tel.: 0317 - 423588
fax: 0317 - 450144
info(at)biopolitiek.nl

De inkomsten van de werkplaats bestaan voornamelijk uit giften. Wij kunnen uw steun erg goed gebruiken. Giften kunt u storten op:
giro: 1729278
van NoGen in Wageningen.

Aftrekbaar van de belasting zijn giften aan de stichting Diskussie over Biotechnologie (stg DOB), de rechtsvorm waar Werkplaats Biopolitiek onder valt. Het gironummer van stg DOB, eveneens in Wageningen, is 3087127.

Werkplaats Biopolitiek is een onderdeel van het Politiek Infocentrum Wageningen. Andere groepen die er werkzaam zijn zijn: het inheemse volkeren archief 'de Ekster en de Olifant', 'illegalen' ondersteuning en opvang 'Vluchtelingen Onder Dak', Biotechnologie archief NoGen en 'Werkgroep Xenotransplantatie Vraagstukken'.
Wilt u eens komen kijken, mail of bel even voor een afspraak.

Maillijst: nieuws(at)biopolitiek.nl

| § INLEIDING

De dokter heeft als anticonceptiemiddel zes hormoonstaafjes aangebracht onder de huid van je arm. En nu hoef je er verder niet meer op te letten, want ze werken wel 5 jaar. Maar je hebt telkens buikpijn. En ernstige bloedingen. Zal het aan de staafjes liggen? Vast. De dokter weigert ze eruit te halen, je hebt immers toegestemd mee te werken aan het experiment. Je pakt een mes en begint die rotdingen uit je arm te snijden (India).

Of een ander verhaal: Je stond in de rij bij het gezondheidscentrum voor een tetanus-injectie. "Het is een gewone prik, net als we anders wel eens toedienen, het is goed voor je" zeiden ze. Er staat een lange rij en de vrouwen schuiven één voor één door naar de verpleeg­ster die de injecties toedient. Sinds die dag werd je niet meer zwanger. Je wilt graag nog een kind, maar het lukt niet. Een aantal andere vrouwen die net als jij op die dag ook een injectie kregen, zijn sindsdien niet meer zwan­ger geworden (Filipijnen).

Of: De predictortest laat zien dat je zwan­ger bent. Je bent blij, maar wilt het voorlopig nog aan niemand vertellen. Je moet wachten. Wachten tot je een vruchtwaterpunctie kunt laten doen. Dat duurt nog weken. En dan?

[meer...]

| § H1. QUINACRINE: CHEMISCHE STERILISATIE IN VIETNAM

Onenigheid in wetenschappelijke kring


Sinds vorig jaar zomer[1] is er sprake van een zekere onrust in kringen van onderzoeker(ster)s naar voorbehoedmiddelen. Een Vietnamese wetenschapper had een chemische sterilisatietechniek met een antimalariamiddel op meer dan 30.000 vrouwen getest en hierover in het Engelse medische tijdschrift The Lancet gepubliceerd. Sindsdien wordt er gediscussieerd middels ingezonden brieven en op bijeenkomsten van wetenschappers, over technische gegevens en de ethiek van onderzoekers, de verhouding tussen risico's en baten bij voorbehoedmiddelen en over richtlijnen bij klinische experimenten.

[meer...]

| § H2. MODERNE GEBOORTENCONTROLE

Björn Oddens, hoofd van het onderzoek naar voorbehoedmiddelen bij de International Health Foundation (IHF/USA), zei in 1994 dat men - tot de tweede helft van deze eeuw - aan voorbehoeding heeft gedaan "zonder dat dit grote effecten heeft gehad". Oddens houdt zich vooral bezig met anticonceptie in de industrielanden en prees tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse pillenproducent Organon, het "succes van de moderne, effectieve voorbehoedmiddelen" die vanaf de jaren zestig beschikbaar zijn gekomen (Oddens 1994). Zo ziet men het ook bij het Duitse farmaceutische concern Schering, de grootste concurrent van Organon op het gebied van de hormonale middelen. Schering, welke met de nieuwe naoorlogse voorbehoedstechnologieën jaarlijks positieve saldo's boekt, stelt dat er pas een "betrouwbare methode" is gekomen met de ontwikkeling van de pil (Schering 1990).

[meer...]

| § H3. VS enVN:

De Vrijheid van vruchtbaarheidsbestrijding


Terwijl in het naoorlogse Europa vooral migratie als uitvloeisel van de Tweede Wereldoorlog werd bediscussieerd, sloeg de discussie over het "bevolkingsvraagstuk" in de VS een heel andere weg in. Niet alleen  de "overbevolking" van afzonderlijke landen, maar vooral die van de gehele aardbol was onderwerp van publikaties en dringende waarschuwingen. De Tweede Wereldoorlog, aldus de gangbare opinie, was al het gevolg geweest van een groeiende onevenwichtigheid tussen de omvang van de bevolking enerzijds en de hoeveelheid beschikbare voedingsmiddelen anderzijds. En nog steeds zou de demografische groei de wereldvrede bedreigen - en daarmee de nationale veiligheid van het land.

[meer...]

| § H4. FEMINISERING OF FACELIFTING?

Vrouwenbeweging en het bevolkingsdebat


In september 1994 vond in Caïro de derde VN-Wereldbevolkingsconferentie plaats(1). Er zou op deze International Conference on Population and Development (ICPD) niet alleen gediscussieerd worden over bevolking, maar ook over ontwikkeling. Naar het voorbeeld van de Milieuconferentie in Rio 1992 was in Caïro voor het eerst een groot aantal NGO's (niet-regeringsgebonden organisaties) vertegenwoordigd(a).

[meer...]

| § WAT WE ONDER NATUUR VERSTAAN, IS NIET NATUURLIJK

Inleiding op het artikel van Heide Mertens


In de discussies over bevolkingsontwikkeling wordt milieuvervuiling vaak aangehaald als argument voor een rem op bevolkingsgroei. "Des te meer mensen, des te meer milieuvervuiling" is hierbij de redenatie. De standpunten die uit deze redenatie voortkomen lopen uiteen. Sommigen vinden de één-kind politiek van China een goed voorbeeld welke door andere landen in het Zuiden gevolgd zou kunnen worden om het milieu te sparen. Anderen voegen hier aan toe dat het Noorden als tegenprestatie minder zou moeten consumeren, bijvoorbeeld door minder auto's te gebruiken. Weer anderen, o.a. Milieudefensie, vinden het afremmen van de bevolkingsgroei veel dringender in het Noorden dan in het Zuiden. Hoe verschillend deze meningen ook zijn, ze hebben met elkaar gemeen dat bevolkingspolitiek - gericht op een afname van geboortes en soms ook van immigratie - gelegitimeerd wordt met het argument dat daarmee de natuur gespaard zou worden. In al deze visies wordt de Mens gezien als vijand van de Natuur.

[meer...]

| § H5. VROUWEN, NATUUR EN VRUCHTBAARHEID

Het debat over bevolking en de ecologische draagkracht van de aarde


In een wereld waarin de natuur steeds meer door menselijk ingrijpen veranderd, gemanipuleerd en vernietigd wordt, blijven ook vruchtbaarheid, het baarvermogen van vrouwen en hun kinderwensen niet vrij van allerlei ingrepen en ontwikkelingen die gericht zijn op controle. Door steeds meer regeringen wordt gestreefd naar een getalsmatige beheersing van de bevolkingsomvang: het aantal mensen, ontstaan uit individuele kinderwensen, moet afgestemd worden op  nationale economieën en milieu-eisen. In de landen waar het landschap bepaald wordt door hoog-geïndustrialiseerde landbouwbedrijven, asfaltwegen voor het verkeer, in goede banen geleide en gestuwde rivieren, wil men ook de omvang en de kwaliteit van de bevolking die in deze omgeving leeft en werkt onder controle hebben. Nog noodzakelijker schijnt dit te zijn in de gebieden waar de laatste bossen, moerassen en rivieren het slachtoffer van menselijk ingrijpen dreigen te worden en waar woestijnen zich uitbreiden. Des te meer het leefmilieu op maat gesneden is, des te luider wordt de roep om een geplande bevolking.

[meer...]

| § NAWOORD

Waarom een brochure over een onderwerp waaraan schijnbaar geen prioriteit meer wordt gegeven door Europese radicaal-linkse (vrouwen)groepen? Dit is een belangrijke vraag, omdat er in de jaren 80 veel aandacht is besteed aan nieuwe voortplantingstechnieken, gentechnologie, anticonceptiemiddelen en vruchtbaarheidscontrole in het Zuiden. Er zijn onderzoeken gedaan, discussies gevoerd, voorlichtingsbijeenkomsten gegeven en (soms militante) acties ondernomen. In Nederland verschenen o.a. de brochures "Technologie als Wapen" (1985) en "Nederland in bevolkingspolitiek, Bevolkingspolitiek in Nederland" (1989). In die jaren werd bevolkingspolitiek op het gebied van vruchtbaarheid, gezien als één van de speerpuntthema's tegen het patriarchale en kapitalistische proces.

[meer...]